Dysponujemy sprzętem nagłośnieniowym umożliwiającym obsługę wszelkich imprez klubowych oraz małych plenerów. Wykonujemy nagłośnienia zespołów muzycznych, chórów, małych i dużych orkiestr symfonicznych oraz wszelkich innych form scenicznych. Obsługujemy do 38 torów wejściowych mono, do 8 niezależnych monitorów, 6 wyjść matrix dla radia lub telewizji, do 30 efektów, możliwość opóźniania wybranych linii, system mikrofonów bezprzewodowych do 12 szt., mokrofony dynamiczne Shure dla wokalistów. Konsola odsunięta od sceny na odległość do 30 metrów, którą można dodatkowo sterować zdalnie w zasięgu sieci WiFi.

Możliwość podłączenia do dowolnego systemu końcowego. Nagłośnienie o mocy 1500 W RMS na stronę, monitory 250 W.

Istnieje możliwość zgrania całego materiału do pliku mp3 lub zapis na 32 niezależnych ścieżkach (więcej na ten temat znajdziesz w zakładce - nagrania "live").


Copyright by SINGERTON 2001 - 2020. All Rights Reserved.