Nagrania live audio

Oprócz usług studyjnych świadczonych w siedzibie firmy realizujemy również wyjazdowe nagrana "live" solistów, zespołów, chórów oraz wszelkich możliwych do rejestracji form scenicznych. Jesteśmy w stanie zrealizować nagranie do 32 ścieżek audio w jednym czasie w jakości 48kHz 24bit. Dodatkowo jesteśmy w stanie obsłużyć do 16 monitorów odsłuchowych przy założeniu, że w każdym wykonujemy osobny miks pod konkretnego muzyka. Dodatkowo udostępniamy 8 torów Matrix dla potrzeb telewizji lub radia.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych nagrań "live" z różnych imprez. Zapraszamy do współpracy.


Zuzanna Szczawik
"Ucisz serce"


Zuzanna Maria Możdżeń
"Laleczka z saskiej porcelany"


Agata Buczkowska
"Kiedyś była różą"


Ania Kuźniak
"Mamo żywa kołysko"


Chór Akademii Morskiej
"De Profundis"


Chór Akademii Morskiej
"In Monte Oliveti"


Chór Cantate Deo
"Barka"


Chór Cantate Deo
"Być bliżej Ciebie chcę"


Copyright by SINGERTON 2001 - 2024. All Rights Reserved.